type="text/javascript">
DESPRE NOI

UN OBIECTIV
Cu peste 40 de ani de experien?? interna?ional? în domeniul imobiliar ?i construc?ii, Neocity Group se bucur? de un fundament solid rezultat din fuziunea a trei dintre cele mai puternice grupuri de afaceri din Israel. În activitatea sa, Neocity Group se concentreaz? pe exploatarea oportunit??ilor reziden?iale ?i comerciale pentru a deveni astfel liderul din industrie.

MULTE PROIECTE
Neocity Group gestioneaz? procesul complex de ini?iere, planificare, marketing ?i construc?ii în cadrul proiectelor reziden?iale (75%-80%) ?i comerciale (20%-25%), prezente atât în Europa Central? ?i de Est (România, Ungaria, Republica Ceh?, Polonia), cât ?i în Israel ?i America de Nord (Canada). Printre proiectele finalizate cu success de Neocity Group se num?r? cele din Canada, Fran?a, Ungaria, România ?i Israel.

PERSPECTIVE SOLIDE
Strategia aplicat? de Neocity Group vizeaz? o serie de factori esen?iali pentru industria imobiliar?: diminuarea specula?iilor, minimizarea riscului. Astfel, datorit? standardelor sale ridicate, profesioni?tilor exprimenta?i ?i ata?amentului fa?? de calitate, Neocity Group ?i-a câ?tigat statutul de partener de încredere.
        

PROIECTE